سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین today : May 26 2024

Company working hours

Saturday to Wednesday 7 to 15:30

 

Email: info(at)nked.co.ir

Fax: 32520729

Phone: +98-3432520501 to 2

Public relations office: +98-3432520333

PO Box: 463-76175

Address: North Kerman Electricity Distribution Company, Tavanir Street, Khajo Street, Kerman, Iran

Postal code: 7617899443

1

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب